Rozjíždíme Google Apps

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
tyto materiály jsem připravil ryze pro potřebu učitelů ZŠ Bělotín.

Jak setkání proběhne?

  1. Stručná charakteristika Google služeb
  2. DUM - strašák nebo šance?
  3. Google pro učitele
  4. Možnosti vzdělávání s využitím JSI


Online aplikace a hlavní služby Google

Nejprve stručné vysvětlení pojmu online aplikace. Zjednodušeně řečeno, jedná se o programy, které využívají pro své rozhraní (tj. ovládání) internetový prohlížeč. Tvůrci takových řešení pak poskytují zákazníkům software jako službu (vysvětlení pojmu na Wikipedii).

Tvoříme a poskytujeme "DUM"

Vytvoření digitálního učebního materiálu lze řešit pomocí dvou skupin nástrojů:
  • "počítačové programy" (Word, PowerPoint, program pro interaktivní tabule apod...)
  • online aplikace
Poskytování DUMů je přirozenou vlastností materiálů vytvořených pomocí online aplikací:
Pro výstupy z "počítačových programů" lze využít účelově sestavený web pro výukové materiály - Informatika na gymnáziu v Benešově

Google pro učitele

Námět pro účelový web na řízení (programy porad a zápisy, plánované akce a úkoly, žádosti o uvolnění apod.) - Intranet pro členy JSI (POZOR! Není veřejně dostupný!)

Google weby jako individualizovaný nástroj poskytování informací

Comments