Matematika na základce

Tato stránka bude informovat o výuce matematiky v 6.třídě a matematicko-fyzikálního praktika v 9.třídě. Zároveň poskytuje žákům výukové materiály a další pokyny pro výuku.

MFP9: Procenta ve slovních úlohách

přidáno: 9. 10. 2011 22:31, autor: David Hawiger

Tato sada úkolů slouží k zopakování práce s procenty. Při zpracování úkolů budete sedět ve čtveřici, protože u některých úkolů si rozdělíte slovní úlohy mezi sebou.
Úkoly budete zpracovávat na samostatný list papíru, který na konci odevzdáte učiteli.
 1. Nejprve u každého příkladu určete, co počítáte (základ, procentovou část nebo počet procent). Můžete se společně poradit. Pak každý samostatně vypočítá:
  • 0,4 % ze 150 litrů
  • 115% z 1080 Kč
  • kolik procent je 0,36 litru ze 120 litrů
  • kolik procent je gramu z 0,8 kilogramu
  • 1,92 kiloWatt ze ze 120 kiloWatt
 2. Samostatně spočítejte:
  • číslo, které je o 45% větší než 460
  • číslo, které je o 16% menší než 225
  • Zvětšíte-li neznámé číslo o 4% dostanete 780. Jaké je neznámé číslo?
  • Číslo 222 je o 20% větší než původní číslo. Urči původní číslo.
  • 19% z neznámého čísla je o 12 menší než 23% z téhož čísla. Jaké je neznámé číslo?
 3. Rozdělte mezi sebe následující slovní úlohy. Společně určete, co počítáte (základ, procentovou část nebo počet procent). Následně se pokuste sami vyřešit slovní úlohu:
  • V dílně vyrobili 516 součástek namísto plánovaných 480 součástek. O kolik procent překročili plán?
  • Prodejna mobilů zvýšila meziměsíční prodej o 14% na 285 kusů. O kolik se zvýšil prodej mobilů? Kolik bylo prodáno v předchozím měsíci?
  • Šaty byly zlevněny z 1 680 Kč na 1 302 Kč. O kolik procent byly zlevněny?
  • Závodu v maratónu se zůčastnilo 800 běžců, z toho bylo 344 žen. Kolik procent z celkového počtu zaměstnanců tvoří muži a kolik ženy?
 4. Společně v týmu se postupně vystřídejte a každý vysvětlí ostatním, jak počítal svůj příklad.
 5. Každý samostatně spočítá nsledující slovní úlohu:
  • Dodávka byla zlevněna o 132 000 Kč, což bylo 15% z původní ceny. Kolik původně stál automobil?
 6. V týmu určete nejlepšího matikáře. Ten nebude počítat, ale radit ostatním. Rozdělte mezi sebe následující slovní úlohy. Následně se pokuste sami vyřešit slovní úlohu:
  • Ve firmě vyráběli po dobu 3 měsíců stejné součástky. Jejich výkon postupně stoupal tak, že každý následující měsíc vyrobili o 10% výrobků více než v předchozím měsíci. V posledním měsíci vyrobili 484 součástek. Kolik součástek vyrobili v jednotlivých měsících a kolik jich vyrobili celkem?
  • Farma pěstovala pšenici na 90 hektarech, přičemž sklidila z každého hektaru 4,3 tuny obilí. V příštím roce zvýšila farma osevní plochu o 20% a z hektaru se zvýšil výnos o 10%. Kolik pšenice farma sklidila? O kolik procent se zvýšila produkce farmy?
  • Výrobce počítačových komponent 7/12 vyvezl do zahraničí a 7/10 ze zbytku udal na domácím trhu. Kolik procent z výroby mu zůstalo na skladě?


MFP9: Počet nastoupaných metrů na výletě

přidáno: 15. 9. 2011 4:39, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 3. 10. 2011 1:17 ]

Jedná se dovednost sestavení tabulky a XY grafu. Zároveň si přiblížíme sestavování výškových profilů tratě (například cyklistický výlet nebo automobilová rallye).

Úkoly

 1. Společně ve skupině (minimálně dvojici) si naplánujte cyklistický výlet okolo Bělotína. Přitom musíme mít alespoň 5 zastávek (nejlépe vesnic či měst) a musíte se vrátit na původní místo výjezdu.
 2. Na pomocný papír si vypracujte tabulku, obdobnou jako u plánovače trasy. Do této tabulky budete zaznamenávat minimálně dva údaje - vzdálenost mezi zastávkami a nadmořskou výšku zastávky.
 3. Vzdálenosti a nadmořské výšky zjistíte pomocí Mapového serveru. (možností měření vzdálenosti nabízí horní lišta, nadmořská výška se objeví v informacích po klepnutí na příslušné místo). Zjištěné údaje zaznamenávejte do tabulky v pomocném papíru.
 4. Spusťte si Excel a přeneste pracovní tabulku i s údaji do tabulky (nezapomeňte na údaj Najeto).
 5. Pokuste se vytvořit XY graf, který by znázornil výškový profil (do osy x se budou zanášet údaje z Najeto a do osy y nadmořská výška).
 6. Na základě pokynů učitele upravte tabulku tak, aby Vám spočítala počet nastoupaných metrů).
 7. Otevřete školní mail, jako předmět zprávy napište Vyskovy profil a do těla napište tyto údaje:
  • vzorec pro výpočet najetých kilometrů
  • vzorce pro výpočet nastoupaných metrů
 8. K mailu přiložte svou tabulku a odešlete učiteli.

Ma 6: Opakování z geometrie

přidáno: 15. 9. 2011 4:01, autor: David Hawiger

V příloze najdete praktické úlohy pro 6.ročník, zaměřené na opakování geometrie z 1.stupně.

Tento tématický celek plánuji zakončit v pondělí 17.10. testem.
Poslední dobrovolné aktivity (vypracování "domácích úkolů") přijmu v pondělí 24.10. 
Bodování bude ukončeno v úterý 25.10. a v ten den žáci obdrží známku do žákovské knížky.

Ma 6: Opakování přirozených čísel

přidáno: 15. 9. 2011 3:48, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 15. 9. 2011 4:01 ]

V příloze najdete praktické úlohy pro 6.ročník, zaměřenou na opakování práce s přirozenými čísly.

Tento tématický celek plánuji zakončit ve čtvrtek 22.9. druhým testem.
Poslední dobrovolné aktivity (vypracování "domácích úkolů") přijmu 28.9. 
Bodování bude ukončeno 3.11. a v ten den žáci obdrží známku do žákovské knížky.

MFP 9: Plánovač trasy a času na cestě

přidáno: 12. 9. 2011 8:44, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 15. 9. 2011 4:00 ]

Jedná se problém znázornění nerovnoměrného pohybu, který přiblížíme pomocí plánování cesty automobilu po několika městech.

Úkoly

Spusťte si školní mail a připravte si zprávu dle pokynů učitele.
 1. Stáhněte si a otevřete soubor pohyb-zadani, který je přílohou tohoto článku. Následně si jej otevřete.
 2. Pomocí libovolných map zjistěte vzdálenosti mezi městy, které jsou zapsány v tabulce. Tyto vzdálenosti zapisujte do sloupce Vzdálenost (km). V řádku Olomouc se uvádí vzdálenost mezi Bělotínem a Olomoucí, v řádku Mohelnice se uvádí vzdálenost mezi Olomoucí a Mohelnicí ...
 3. Do mailu napište, jaký údaj se počítá ve sloupci Najeto.
 4. Do sloupce plánované průměrné rychlosti doplňte údaje dle pokynů učitele.
 5. Do mailu napište, jak z grafu vyčtete, který úsek jel řidič rychleji a který pomaleji. Sledujte sklon grafu.
 6. Do sloupce skutečné průměrné rychlosti doplňte údaje dle pokynů učitele a sledujte vývoj grafu.
 7. Do mailu napište, jak z grafu vyčtete, kdy jel řidič pomaleji oproti plánu a kdy naopak rychleji.
 8. Z grafu odhadněte vzdálenost a čas, kdy řidič podcenil "časový plán" (odkdy jel ve skutečnosti pomaleji než měl v plánu). Mezi kterými městy se to stalo? Informace zapište do mailu.
 9. Do mailu napište, kolik času ve skutečnosti strávil na dálnici mezi Prahou a Brnem, do času se započítává hodinová nakládka a vykládka v Brně. Přitom původně byla naplánována jen hodina. Kolik času bylo na této trase původně naplánováno? 
 10. Zkuste změnit některé parametry ve skutečných rychlostech a sledujte změny v grafu.
 11. Uložte změny v tabulce, přiložte soubor k mailu a pošlete jej.

1-5 of 5